DNB Livsforsikring søker Aktuar/Analytiker Personalforsikring

DNB Livsforsikring søker Aktuar/Analytiker Personalforsikring

torsdag 03.09.20 Skrevet av Michael Graff

DNB Livsforsikring søker Aktuar/Analytiker Personalforsikring

Du vil som ansatt hos den største aktøren i bransjen få en nøkkelrolle i skjæringspunktet mellom bank/forsikring og samfunnet rundt. Din rolle som Aktuar er viktig i samspillet med produktsjefer og underwritere, som sammen søker å utvikle og tilby de beste og mest relevante personalforsikringsproduktene som etterspørres til enhver tid. Som Aktuar vil du også få en sentral nøkkelrolle i samspill med mange deler av DNB Livs organisasjon. Du vil også få mange viktige kontaktpunkter utenfor DNB. 

Les mer og søk her:  https://jobb.dnb.no/job/Bj%C3%B8rvika-(N001)-Risk-and-quality-0191/617558701/

Søknadsfrist: 18.09.2020