Vil du være med å utvikle aktuarfunksjonen i et av Norges største forsikringsselskap?

Vil du være med å utvikle aktuarfunksjonen i et av Norges største forsikringsselskap?

torsdag 01.09.22 Skrevet av Hans Michael Øvergaard

Fremtind er et av landets største forsikringsselskap, eid av Sparebank 1 Gruppen og DNB, en samfunnsaktør med et viktig ansvar og en stemme vi bruker for å påvirke samfunnsutviklingen. Vårt viktigste oppdrag er å hjelpe og motivere folk til å ta vare på sin helse, sine verdier og sine omgivelser - og være der når det trengs. Dette gjør vi gjennom smart bruk av teknologi, datafangst og utvikling av nye tjenester. Vi er i overkant av 900 medarbeidere som hver dag jobber med å lage produkter og tjenester som betyr noe i folks liv. Vi har dialog med brorparten av Norges befolkning - det gir oss påvirkningskraft.

Vi søker en engasjert aktuar/analytiker til avdeling Aktuarfunksjon i Fremtind.

Aktuarfunksjonen er en uavhengig kontrollfunksjon som har direkte rapporteringslinje til styret og ledelsen og er en del av risikostyringsmiljøet i Fremtind. Avdelingen er ansvarlig for å vurdere og kontrollere de forsikringstekniske avsetninger, uttale seg om tilstrekkelighet i reassuranseprogrammet og retningslinjer for tegning av forsikring, samt bidra til selskapets risikostyringssystem. Stillingen rapporterer til leder for aktuarfunksjonen.

Avdelingen tilhører forretningsområdet Risikostyring og kontroll som består av de uavhengige kontrollfunksjonene risikostyring, aktuar og compliance, samt operasjonell risiko og sikkerhet. Forretningsområdet overvåker, kontrollerer og rapporterer risikoer knyttet til det finansielle, forsikringstekniske og operasjonelle, samt etterlevelse av regulatoriske krav. Forsikringsbransjen står overfor nye lover og regler og vi må evne å snu oss raskt. I denne rollen vil du være en viktig bidragsyter for å gi ledelsen og styret relevante innspill av god kvalitet for å kunne treffe godt opplyste beslutninger. Dette er sentralt for å fremme en bærekraftig utvikling av selskapet. Som en del av aktuarfunksjonen i Fremtind vil du få jobbe på tvers av hele selskapet, bli del av et stort fagmiljø, og få muligheten til å videreutvikle aktuarfunksjonsområdet.

Vi tror at vår nye kollega har:

 • Utdanning som aktuar eller mastergrad innen finans, matematikk, statistikk eller tilsvarende
 • Aktuariell arbeidserfaring innen forsikring, bank eller finans. Det vil være en fordel med forståelse for regnskap og Solvens II
 • Har god forståelse for statistiske/matematiske modeller og metoder
 • Gjerne programmeringskompetanse og erfaring med ulike verktøy som SAS, SQL, Python, Tableau, Excel og tilsvarende
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk


Vi ser etter deg som er analytisk, liker å se de store sammenhengene og har som god forretningsforståelse. For å lykkes i stillingen er det viktig at du er strukturert og har gjennomføringsevne. Du vil få rom til å påvirke, så vi håper at vår nye kollega er nysgjerrig og initiativrik.

De beste grunnene til å bli en del av oss er at vi har:

 • svært godt arbeidsmiljø med god takhøyde
 • utviklingsmuligheter i et selskap med meget dyktige kolleger
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger, samt gunstige lånebetingelser
 • treningsrom på arbeidsplassen
 • moderne og kreative lokaler med flott kantine og egen kaffebar i hjertet av Oslo sentrum
 • mulighet for fleksibelt arbeidssted innenfor visse rammer, så du innimellom kan jobbe fra hjemmekontor eller andre passende steder

Lokalene våre er tilrettelagt for redusert funksjonsevne og vi ønsker å ha mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke.

Hvis du har spørsmål om stilingen, er du velkommen til å ta kontakt med oss i Jefferson Wells.

 • Mona Kokkinn - Senior Rådgiver - mona.kokkinn@jeffersonwells.no - +4797047499
 • Rebecca Storm - Rådgiver Research & Analyse - rebecca.storm@jeffersonwells.no

Se også nettsiden her

Søknadsfrist: 30.09.2022