Aktuaravdelingen i DNB Livsforsikring AS søker medarbeider

Aktuaravdelingen i DNB Livsforsikring AS søker medarbeider

mandag 05.12.22 Skrevet av Hans Michael Øvergaard

DNB Livsforsikring er et 100 prosent eiet datterselskap av DNB ASA og vi har vårt hovedkontor i Bergen. DNB Livsforsikring er et av Norges største livsforsikringsselskap og preges av sterk markedsposisjon, positiv utvikling og solid lønnsomhet.

Avdeling for Aktuar er en selvstendig og uavhengig funksjon hvor ansvar og arbeidsoppgaver er definert gjennom eksterne lover og regler. Avdeling Aktuar er sentralt plassert som en egen avdeling innenfor seksjon Risikostyring som er en 2. linjefunksjon.

I rollen som Aktuar vil du bidra til at DNB Livsforsikring utøver aktuarfunksjonen i selskapet i samsvar med krav som følger av eksterne lover og forskrifter. Avdelingen vår samarbeider tett med øvrige avdelinger i Risikostyring og med andre seksjoner i DNB Livsforsikring som har et særskilt ansvar for forsikringstekniske forhold.

Vi ser etter deg som er sterk analytisk og som trives med å arbeide strukturert og selvstendig med komplekse arbeidsoppgaver. Videre er det avgjørende at du trives med å samarbeide med kolleger fra ulike fagmiljøer og at du har gode samarbeidsevner.

Om stillingen:

Du vil arbeide med solvens-II og nasjonalt regelverk, selskapets produkter, bestandsanalyser og rapportering til ledelse og styret.

I denne stillingen vil du blant annet bidra med:

 • Forbedringsarbeid gjennom videreutvikling av prosesser og modeller
 • Bekrefte tilstrekkelighet og kvalitet på forsikringstekniske avsetninger.
 • Utarbeide rapporter for status knyttet til forsikringstekniske avsetninger til ledelse og styret.
 • Validere avsetninger og forutsetninger som inngår i beste estimat i Solvens II.
 • Kvalitet i beregning av regulatorisk kapitalkrav (Solvens II) og implementering av ny regnskapsstandard (IFRS 17).
 • Rapporter og bekreftelser til Finanstilsynet.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdannelse på masternivå innenfor forsikrings-, finansmatematikk eller statistikk
 • God teknisk forståelse og helst erfaring med å analysere og validere modeller
 • Det vil være en fordel med erfaring innenfor reservering, tariffering fra livsforsikringsselskap og kjennskap til Solvens II og IFRS 17 er ønsket
 • Det vil være en fordel med erfaring med utvikling av finans-/forsikringsmodeller i programmeringsspråk som Python, R, SQL, Excel VBA eller lignende
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Aktuarfunksjonen utføres av personer som har kunnskap om forsikringsteknisk og finansiell matematikk på et nivå som står i forhold til omfanget og kompleksiteten av risikoene i selskapet. Dette innebærer imidlertid ikke et formalkrav til utdannelse som aktuar.

DNB er en pådriver for mangfold og inkludering. Vi skal fortsette å sørge for at alle skal få de samme mulighetene uavhengig av hvem de er, og jobber hver dag for å opprettholde posisjonen vår som et av verdens mest likestilte selskaper.

Søknadsfrist: 04.januar 2023

Arbeidssted: Bergen, men andre DNB lokasjoner kan bli vurdert.

Kontaktperson: Leder Aktuar Magnus Nesse mobil 911 09 340

 

Søknad sendes via link på DNBs hjemmeside