Årsmøte 2022

Årsmøte 2022

mandag 14.02.2022 18:00-19:30

Digitalt årsmøte mandag 14.02

 Agenda:

 1. Godkjenne innkalling
 2. Godkjenne dagsorden
 3. Valg av møteleder
 4. Valg av referent
 5. Valg av to personer til å signere protokoll
 6. Foreningens regnskap for 2021
 7. Foreningens budsjett og fastsettelse av årskontingent for 2022
 8. Styrets årsberetning
 9. Valg av styremedlem 2022-2025
 10. Valg av medlem i valgkomiteen 2022-2025
 11. Valg av revisor for 2022

 

 Ad. Pkt 9: Valg av styremedlem. Valgkomiteen foreslår følgende kandidat:

- Qingsheng Dong, født 1983, Leder for aktuarfunksjonen, Gjensidige

 

Ad. Pkt 10: Valg av medlem til valgkomiteen. Valgkomiteen foreslår følgende kandidat:

- Jimmy Veekas Paul, født 1984, Senior Pricing Actuary / Data Scientist, Sparebank 1 Forsikring

 

Ad. Pkt 11: Valg av revisor. Valgkomiteen foreslår følgende kandidat:

- Ørjan Ådland, født 1964, aktuar og partner, Aksio AS

 

I forkant av arrangementet vil du motta informasjon om pålogging. Det vil ikke være anledning til forhåndsstemmer eller møtefullmakt.

 

Sted

Online