Aktuarfokus og årsmøte 2023

Aktuarfokus og årsmøte 2023

torsdag 16.02.2023 09:00-20:00

Aktuarfokus torsdag 16. februar 2023 kl. 09.00 – 17:00 på Thon Hotel Opera (Dronning Eufemias gt 4)

Den Norske Aktuarforening (DNA) inviterer til heldagsseminar med temaer som opptar aktuarene og forsikringsbransjen.

08.30 – 09.00

Registrering med kaffe

09.00 – 09.05

Velkommen/innledning

Stig Harry Olsen, leder i Den Norske Aktuarforening

09.05 – 09.55

Har vi råstoffer nok til det grønne skiftet?

Anja Røyne, Førstelektor ved Fysisk institutt og KURT, Universitetet i Oslo

Klimakutt og elektrifisering vil i årene fremover bety en enorm omlegging av infrastrukturen i samfunnet vårt. Selv fornybar energi kan ikke produseres uten bruk av ikke-fornybare materialer. Finnes det nok av de råstoffene vi trenger? Og hvilke konsekvenser kan en stadig økende utvinningstakt få for klima, miljø og fremtiden?

https://uio-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/anjaroy_uio_no/Ea-YAYXioK9Pj6DmlKxqljQBh_nNab5z310Qt8BVIXMxYw?e=2km0Qz

09.55-10:45

Review of Solvency II

Siegbert Baldauf, Chair of the Solvency II Working Group AAE

EU-kommisjonen publiserte 22. september 2021 i forslag til endringer i Solvens II-direktivet, og  la samtidig frem sine intensjoner for de utfyllende gjennomføringsbestemmelsene til direktivet. Hvilke endringer er foreslått, hva er bakgrunnen for dem og hvordan tenkes dette implementert. Siegbert Baldauf skal dra oss igjennom en kortversjon av de endringene som er foreslått.

10:45– 11:05

Kaffepause

11:05-11:30

Utdeling av Aktuarprisen 2022 med foredrag ved vinner

Masteroppgaven hadde tittelen "Reserving under stochastic mortality". Veiledere var David Banos og Frank Proske.

Sammendrag: In this thesis we review some fractional and non-fractional stochastic models for describing mortality rates in several countries. In particular, we provide empirical evidence that the geometric fractional Ornstein-Uhlenbeck process is not well suited for modeling the mortality rate in Norway. As a natural continuation, we compute reserves of life insurance claims under Markovian mortality. Taking the classical approach from the theory of partial differential equations (PDEs), we derive the corresponding Thiele’s PDE for prospective reserves under stochastic mortality. As Thiele’s PDE is in general difficult to solve analytically, we give two algorithms to numerically approximate the solution surface. We finish by giving an application to premium calculation and reserving with a pension policy, given a geometric Ornstein-Uhlenbeck process. Lastly, we have included extensive background material in order to introduce newcomers to actuarial life insurance and justify its mathematical foundation in a rigorous fashion. 

Oppgaven finner du her

11:30-12:30

Lunsj

12:30-13:15

Hvordan bruke samfunns- og kundeinnsikt til verdiskapende markedskommunikasjon?

Maja Flaatten, Markedssjef for Bedriftsmarked, DNB

Annette Navestad, senior analytiker, DNB og

Lillian Næss Brodahl, senior analytiker DNB

13:15-13.30

Beinstrekk

13:30-14:15

5 forbrukerproblem som er relevant for Aktuarene  

Jorge Jensen, fagdirektør Forbrukerrådet

Jorge er invitert for å belyse problemstillinger som rammer forbrukere i dag og som vil ha betydning for kundene i liv-, skade- og pensjonsmarkedet i de nærmeste årene. Som fagdirektør

i Forbrukerrådet vil han også fremme rådets forslag til løsninger på forbrukerproblem som er relevante for aktuarene. Dette gjelder bl.a. ytterligere forenklinger av pensjonssystemet, forslag

til å sikre at kundene inngår forsikringsavtaler «i samsvar med sine forsikringsbehov» slik det følger av ny forsikringsformidlingslov, samt tilpasninger for særskilt sårbare forbrukere.

14:15-14:45

Kaffepause

14:45-15:45

Ett år inn i Ukrainakrigen – hvordan forbereder vi oss på det uforutsette?

Tormod Heier, professor i militær strategi og operasjoner, forskningsleder ved Stabsskolen, professor-II ved Høgskolen i Innlandet, og dosent ved Försvarshögskolan i Stockholm

Det er svært sannsynlig at noe usannsynlig vil skje, også i fremtiden. Samtidig vet vi også at egne planer sjelden overlever et første møte med fienden. Hva er det da vi bør gjøre?  

15:45-16.00

Beinstrekk

16:00-16:50

Hva er "woke" og hva hvis samfunnet blir woke.  Hva skjer hvis samfunnet ikke tåler å høre de ubehagelige sannhetene?

Danby Choi, Sjefredaktør i Subjekt

Vi risikerer å få et samfunn med mindre informasjonsfrihet enn vi liker å tro. Den såkale «woke»-kulturen har inntatt både norsk samfunnsdebatt, næringsliv og akademia, mener Subjekt-redaktør Danby Choi. Det er Norges raskest voksende avis, og Choi har gjort seg bemerket som en av landets fremste kulturdebattanter. Tåler vi å høre ubehagelige sannheter? Hvor blir det av statistikken som er upopulær å formidle? Og hvorfor ble vi så redde for sannheten? Om vi i det hele tatt er det, da. Danby Choi vil presentere sitt perspektiv på det han kaller «woke-samfunnet».

 

 

16:50–17:00

Avslutning

Stig Harry Olsen, leder i Den Norske Aktuarforening

Seminaret gir 7 poeng for internasjonalt godkjent aktuar


Påmelding

Påmelding er bindende og gjøres på aktuarforeningens hjemmeside:

www.aktfor.no senest 8. februar 2023.

Ved spørsmål kontakt admin@aktfor.no

Antall plasser er begrenset. Innen påmeldingsfristen vil medlemmer prioriteres ved for mange påmeldte.

 

Forfall

Gi beskjed til administrasjonssekretæren på admin@aktfor.no hvis du er påmeldt, men blir forhindret fra å delta på seminaret og/eller måltidet etter årsmøtet. Gi også beskjed om en annen kommer istedenfor den som er påmeldt.

 

Medlemsmøte og årsmøte

Kl. 17:15 avholdes på samme sted medlemsmøte med påfølgende årsmøte og middag. Deltakelse på selve årsmøtet er gratis og trenger ingen forhåndspåmelding. Middagen har særskilt påmelding. Både årsmøte og middag er begrenset til medlemmer av DNA og andre aktuarforeninger.

 

Overnatting Hotel Thon Opera

Rom inkl. frokost kan bestilles på nettstedet.  

 

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Anja Røyne

Har vi råstoffer nok til det grønne skiftet?

Anja Røyne, Førstelektor ved Fysisk institutt og KURT, Universitetet i Oslo

Anja jobber som førstelektor ved Universitetet i Oslo. Stillingen hennes er delt mellom Fysisk institutt, der hun underviser kurs i energiressurser og klimaendringer, og Kompetansesenter for Undervisning i Realfag og Teknologi der hun arbeider med forskningsformidling og bærekraft i undervisningen. Anja har doktorgrad i geologiske prosessers fysikk og en bachelorgrad i samfunnsøkonomi. Hun har også skrevet flere bøker, blant annet Menneskets grunnstoffer som fikk Brageprisen i kategorien populærvitenskap i 2018, og Varm klode, kaldt hode (2020) som handler om klimateknologi.

Siegbert Baldauf

Review of Solvency II

Siegbert Baldauf, Chair of the Solvency II Working Group AAE

He is a member of the German Actuarial Association (DAV) and a Certified Enterprise Risk Actuary (CERA). In more than 30 years he has been performing executive functions in accounting, tariffing, economic valuation with life insurance companies of the ERGO group in Germany. For several years he acted as the Responsible Actuary for two life insurers of the group.  Since his retirement in 2016 he works freelance. From the outset and until 2013 he chaired the Solvency II Life Working Group of the DAV.

He is now the chair of the Solvency II Working Group of the Actuarial Association of Europe (AAE). 

Erik Martinez Jensen

Aktuarprisen 2022 til Erik Martinez Jensen

Prisen deles ut av Den Norske Aktuarforening, og er på totalt 25.000 kr. Prisvinner ble Erik Martinez Jensen.

Erik har mastergrad fra Universitetet i Oslo sitt masterprogram "Stokastisk modellering, statistikk og risikoanalyse" med spesialisering i "Matematisk finans og energi". 

Erik jobber i EY, og ble opptatt som medlem i Den Norske Aktuarforening 24. november 2022.

Takk til priskomiteen bestående av Patrick Kakunce, leder av Utdanningskomiteen, professor Bård Støve, Universitetet i Bergen og førsteamanuensis David R. Banos, Universitetet i Oslo.

Den Norske Aktuarforening gratulerer!

Maja Flaatten

Hvordan bruke samfunns- og kundeinnsikt til verdiskapende markedskommunikasjon?

Maja Flaatten, Markedssjef for Bedriftsmarked, DNB

Jorge Jensen

Forbrukernes behov og rettigheter innenfor liv-, pensjon- og skadeforsikring

Jorge Jensen, fagdirektør Forbrukerrådet

Tormod Heier

Ett år inn i Ukrainakrigen – hvordan forbereder vi oss på det uforutsette?

Tormod Heier, professor i militær strategi og operasjoner, forskningsleder ved Stabsskolen, professor-II ved Høgskolen i Innlandet, og dosent ved Försvarshögskolan i Stockholm.

Heier har bak seg 32 år som offiser i Forsvaret, herunder 15 år som oberstløytnant i Hæren.  

Som offiser jobbet han blant annet i Hærens Brigade Nord på Skjold og Setermoen, i Etterretningstjenesten på Lutvann, i Forsvarsdepartementet i Oslo og i Mazar-e-Sharif, Nord-Afghanistan. Heier har én doktorgrad og to mastergrader i henholdsvis Statsvitenskap og War Studies fra Universitetet i Oslo og King’s College, London. Han har utgitt en rekke bøker, blant annet om norsk og europeisk forsvars- og sikkerhetspolitikk, men også om samfunnsvitenskapelig metode og strategisk kompetanseledelse. Heier holder jevnlig forelesninger og foredrag for universiteter og organisasjoner rundt om i landet, herunder Sjefskurset ved Forsvarets høgskole. 

Heier brukes jevnlig som ekspertmedlem for NOKUTs søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark i forbindelse med kvalitetssikring av den militære utdanningen ved de svenske og danske forsvarshøgskolene. Han er medlem av Nei til Atomvåpens faglige rådsutvalg, Norway Defence & Aerospace Cluster (NDAC), og FFIs Advisory Board på forskningsprogrammet «Beskyttelse av samfunnet». Heier var gjesteforsker ved Universitet i Oxford i 2017, og ble tildelt Ossietzkyprisen av Norsk PEN for fremragende innsats for ytringsfriheten samme år. 

Hans siste bøker er En randstat på avveie? Norges vei inn i den nye kalde krigen, 2014–2021 (Cappelen Damm 2021), samt Tenke og skrive i samfunnsvitenskapene. Gode råd til deg som skal skrive oppgave (med professor Torbjørn L. Knutsen, Fagbokforlaget 2021).

Danby Choi, Sjefredaktør i Subjekt.

Hva er "woke" og hva hvis samfunnet blir woke. Hva skjer hvis samfunnet ikke tåler å høre de ubehagelige sannhetene?

Danby Choi er journalist og redaktør i nettidsskriftet Subjekt. Han er i tillegg styreleder, daglig leder og eneeier i utgiverselskapet Subjekt AS.

Choi har bachelorgrad i journalistikk fra Høgskolen i Oslo og Akershus, og har frilanset som kunstanmelder i Aftenposten og spaltist i Dagbladet. Han har blant annet vært praktikant under studiene i NRK P3, Natt og Dag og Smug, og blant annet vært nettredaktør.

Sted

Thon Hotel Opera

Dronning Eufemias gate 4, 0154 Oslo, Norway

Bestilling

Bestilling er stengt!