Aktuarfokus og årsmøte

torsdag 13.02.2020 09:00-17:00

Aktuarfokus 13.02.2020

AKTUARFOKUS 2020

 

Den Norske Aktuarforening (DNA) inviterer til heldagsseminar med temaer som opptar aktuarene og forsikringsbransjen.

 

Seminaret avholdes:    

torsdag 13. februar 2020 kl. 09.00 – 17:00 på Thon Hotel Opera (Dronning Eufemias gt 4)

 

08.30 – 09.00

Registrering med kaffe

09.00 – 09.05

Velkommen/innledning

Gunn Albertsen, leder i Den Norske Aktuarforening

09.05 – 10.00

IFRS 17 and discounting

Dr. Günter Schwarz, Munich Re

One of the most striking novations coming along with IFRS 17 – compared to traditional accounting – comes along with the discounting of reserves at current market rates. Although this is common practice in other fields, e.g. under Solvency II or an economic embedded values measurement – the treatment under IFRS 17 will have a special impact. In particular, companies annual results by be subject to an increase volatility in case of an accounting mismatch.
The presentation will try to build a bridge between the more principle based accounting approach fixed in the IFRS regulation and practical view of actuaries and financial mathematicians. Amongst others the focus will be in the use the EIOPA discount curve and its limits, extrapolation techniques for long term business and aspects of the illiquidity adjustment in the so-called bottom-up approach.

10.00-10:45

Alternative referanserenter i norske kroner

Vidar Knudsen, DNB

I etterkant av finanskrisen og avsløringene av manipulasjon og misbruk av viktige referanserenter har det vært arbeidet med å forbedre og reformere systemet for finansielle referanser.
En viktig del av dette har vært å gjøre rammeverket for de «gamle» IBOR-rentene mer robust og mindre utsatt for manipulasjon. Samtidig har det vært arbeidet med å utvikle alternative referanserenter (ARR) som et supplement og mulig erstatning for IBOR’ene. Mitt innlegg vil omtale hovedpunktene i det arbeidet som pågår og hvilke konsekvenser dette kan få for brukere av referanserenter, med spesiell vekt på utviklingen i vårt hjemlige norske marked.

10:45 – 11:15

Kaffepause

11:15-11:55

Egen pensjonskonto

Berit Bjones, Gjensidige

Finansdepartementet har invitert arbeidslivets parter, bransjeorganisasjonene og Forbrukerrådet til å delta i en gruppe for å forberede innføringen av reglene om egen pensjonskonto. Etter departementets vurdering vil en bredt sammensatt gjennomføringsgruppe kunne bidra til å identifisere og drøfte ulike problemstillinger som må løses før reglene om egen pensjonskonto kan tre i kraft. Utkast til forskrifter, bransjestandarder mv. bør kunne forelegges gjennomføringsgruppen underveis for innspill og diskusjoner. Partene som berøres av lovendringene vil dermed kunne holde seg orientert om og gi innspill til de ulike prosesser som pågår. Det vil bli orientert om status og fremdrift i arbeidet med forskrifter og infrastruktur samt generelt om informasjonskravene.

Sissel Rødevand, Actecan

Aktuarforeningen har etablert en egen ekspertgruppe som skal gi foreningens innspill mot Finansdepartementet underveis i dette arbeidet. Gruppen ledes av Sissel Rødevand og med følgende eksperter: Helene Bjørkholt, Erling Falk og Martin Lerudjordet. Sissel vil fortelle om arbeidet i foreningens ekspertgruppe, og våre innspill til Finansdepartementet, både før og på departementets innspillsmøte 27. januar. Avslutningsvis vil det bli orientert om hvordan ekspertgruppen jobber videre.

11:55-12:00

Beinstrekk

12:00-13:00

Kunsten å kommunisere det kompliserte

Jo Røislien, Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger (UiS), Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA), og Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU)

13.00 – 14.00

Lunsj

14:00-15:00

Solvency II under review

Malcolm Kemp, Nematrian

15:00-15:15

Kaffepause

15:15-16:30

Data Science og veien til datadrevne beslutninger

Karl Ove Aarbu, Tryg Forsikring

16:30-16:55

Utdeling av Aktuarprisen med foredrag ved vinner

16:55 – 17:00

Avslutning

Gunn Albertsen, leder i Den Norske Aktuarforening

 

Seminaret gir 6 poeng for internasjonalt godkjent aktuar

 

Priser 

Medlemmer av DNA/ utenlandske aktuarforeninger:

kr 2.500 (kr 2.900 inkl. middag)

 

Ikke-medlemmer:

kr 3.900

 

Aktuarstudenter, universitetsansatte og DNA pensjonister:

kr 900 (kr 1.300 inkl. middag for medl.)

Deltakelse kun på middag etter årsmøte:

   kr 400

 

 

Deltagelse på middagen etter årsmøtet er for medlemmer av DNA og andre aktuarforeninger.

(For medlemmer av DNA vil faktura bli sendt til e-postadressen i medlemsregisteret.)

 

 

       

Påmelding

Påmelding er bindende og gjøres på aktuarforeningens hjemmeside:

www.aktfor.no senest 29. januar 2020.

Ved spørsmål kontakt admin@aktfor.no

 

Antall plasser er begrenset. Innen påmeldingsfristen vil medlemmer prioriteres ved for mange påmeldte.

 

Forfall

Gi beskjed til administrasjonssekretæren på admin@aktfor.no hvis du er påmeldt, men blir forhindret fra å delta på seminaret og/eller måltidet etter årsmøtet. Gi også beskjed om en annen kommer istedenfor den som er påmeldt.

 

Medlemsmøte og årsmøte

Kl. 17:15 avholdes på samme sted medlemsmøte med påfølgende årsmøte og middag. Deltakelse på selve årsmøtet er gratis og trenger ingen forhåndspåmelding. Middagen har særskilt påmelding. Både årsmøte og middag er begrenset til medlemmer av DNA og andre aktuarforeninger.

 

Overnatting Hotel Thon Opera

Rom inkl. frokost kan bestilles på nettstedet

 

Røislien

Jo Røislien

Jeg er forsker, forfatter, formidler. Jeg har hår som et norsk skogstroll, drikker pulverkaffe med melk, og synes gårsdagen er sterkt overvurdert. Jeg har vært involvert i en rekke forskningsprosjekter innen medisin- og helsefag, og er professor i medisinsk statistikk ved Universitetet i Stavanger. Å regne på kroppen er fascinerende, frustrerende, og alltid-tilstedeværende i hodet mitt. Mens andre forskere foreleser mest i slitne klasserom og forelesningssaler, foreleser jeg på TV. Jeg har vært foran og bak kamera på flere kunnskaps-TV-serier for NRK, Discovery Channel og VGTV.

Jeg er, og har vært, involvert i en rekke samarbeid med ulike medisinske forskningsgrupper. For tiden er jeg professor i medisinsk statistikk ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger (UiS), seniorforsker hos Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA), og førsteamanuensis II ved Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU).

Jeg har vært med å skrive over 100 medisinske forskningsartikler, de fleste av disse er registrert i Pubmed.

Ytterligere informasjon på www.joroislien.no

Schwarz

Dr. habil. Günter Schwarz

Dr. Günter Schwarz is a German and was born in 1959. He has studied mathematics and physics and received his PhD in 1989 with a major in theoretical physics.
In 1995 he was awarded with the title of a “Privatdozent (Dr. habil.)” by the Mathematical Department of the University of Mannheim. In 2002 he nominated as a fellow of the German Actuarial Society.

Since 1997 Dr. Schwarz works in the insurance industry, first as a mathematician with an actuarial consultant firm on product development and asset liability management. In 2003 he joint Munich Re. His professional focus is on accounting and regulatory issues. Until 2007 he worked in the CFO’s central department on IFRS issues. Then he joined the Financial Solutions Life department, where he leads a specialist team on Solution Development. During 2010-2013, he also headed the Global Life Solvency project.

Vidar Knudsen

Vidar Knudsen

Cand. Oecon fra Universitet i Oslo
Arbeidserfaring:
• Statistisk Sentralbyrå, Forskningsavdelingen
• DNC, Fondsavdelingen
• Oslobanken Capital Markets
• Norsk Hydro, Porteføljeforvaltning
• DNB, Konserntreasury

Malcolm Kemp

Malcolme Kemp

Malcolm Kemp chairs the Actuarial Association of Europe’s Risk Management Committee, is a Visiting Lecturer in Enterprise Risk Management at Imperial College Business School in London, a member of the Advisory Scientific Committee of the European Systemic Risk Board in Frankfurt, an Associate at Barnett Waddingham and Managing Director of Nematrian. He has authored or co-authored a wide range of publications on actuarial topics and quantitative finance, including books on systemic risk, market consistency and extreme events.

Sissel Rødevand

Sissel Rødevand

Sissel Rødevand har siden 2011 vært daglig leder og aktuar i Actecan AS. Actecan driver med utredninger og analyser innenfor kollektiv pensjonsforsikring. I Actecan har hun blant annet arbeidet med rammebetingelser, aktuarfaglige problemstillinger, beregninger av pensjon særlig ved endring av pensjonsordninger, utviklet lærebøker for BI, holdt seminarer, gitt individuell pensjonsveiledning m.m.

Forut for oppstarten av Actecan arbeidet hun 16 år i Finans Norge hvor hun ledet livsforsikrings- og pensjonsavdelingen og deltok i Banklovkommisjonens arbeid med livsforsikring og pensjon. Sissel har sittet i en rekke offentlige utvalg, og har ledet det offentlig utvalget som utredet pensjonstrygden for sjømenn, NOU 2014:17 Pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs.

Sissel har vært formann i Aktuarforeningen og er i dag leder i Aktuarkonsulenters forum.

Berit Bjones

Berit Bjones

Berit Bjones er produktsjef for innskuddspensjon i Gjensidige Pensjonsforsikring. Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim og har en MBA fra Imperial College i London. Berit har arbeidet med tjenestepensjon siden 1996, og sitter nå i Finans Norge sin arbeidsgruppe for egen pensjonskonto og i arbeidsgruppen som stiller funksjonelle krav til felles infrastruktur i bransjen som følge av egen pensjonskonto.

Sted

Thon Hotel Opera

Dronning Eufemias gate 4, 0191 Oslo, Norway

Bestilling

Bestilling er stengt!