IFRS17-webinar

IFRS17-webinar

torsdag 23.09.2021 09:00-16:00

IFRS 17 gruppen inviterer til webinar: IFRS17- det nærmer seg nå

Program:

 

09:00-09:10 Innledning/velkommen v/Mats Sollie (Leder IFRS 17-arbeidsgruppen)

09:10-10:00 Regulatorisk behandling av IFRS17 i EU /v Malin Löfbom (Länsförsäkringar/medlem av EFRAG) (Foredraget vil være på svensk)

10:10-10:50 Finanstilsynet orienterer /v Terje Nilsen (Finanstilsynet)

11:00-11:50 Tolkninger av IFRS17 for livsforsikringsselskap – en oppdatering av arbeidet i Finans Norge v/Gunn Albertsen (Storebrand) og Leif Kåre Hatlevold (DNB Liv)

 

12:00-13:00 Lunsj

 

13:00-13:50 Forventninger til IFRS17 fra analytikere /v Roy Tilley (Arctic Securities)

14:00-14:50 Forsikringsregnskap i Norden - Alle veie fører til IFRS 17/v Mikkel Jarbøl (Deloitte)
(Foredraget vil være på forståelig Dansk)

15:00-15:40 CSM «bow wave» /v Maximilian Happacher (ERGO)

(Foredraget vil være på engelsk)

15:40-16:00 Oppsummering

Malin Löfbom

Malin Löfbom

Malin har mer enn 20 års erfaring fra ulike roller innen regnskap, finansiell rapportering og revisjon med fokus på forsikring og finansnæringen. Siden 2017 har hun ledet Insurance Accounting Group i Länsförsäkringar AB, som er ansvarlig for den finansielle rapporteringen for forsikringsselskapene i Länsförsäkringar AB -konsernet. Tidligere erfaring har vært fra Skandia og som revisor i KPMG. Parallelt deltar hun som medlem av EFRAG-IAWG, der fokuset har vært å påvirke utviklingen av den nye IFRS 17-standarden og støtte EFRAG i forberedelsene til Rådet om godkjenning til EU-kommisjonen.

Terje Nilsen

Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Tilsynsrådgiver i Finanstilsynet med ansvar for finansforetakenes regnskapsregler. Han har mer enn 25 års erfaring fra Finanstilsynet.

Leif Kåre Hatlevold

Leif Kåre Hatlevold

Leif Kåre er fagsjef i DNB Livsforsikring (siden 01.12.2016) og jobber der med ulike regnskaps- og skattemessige problemstillinger. Leif Kåre er prosjektleder for IFRS 17 prosjektet i DNB Livsforsikring AS. Leif Kåre har tidligere jobbet som revisor i PwC.

Gunn Albertsen

Gunn Albertsen

Gunn er utdannet aktuar fra Universitetet i Oslo og har 20 års erfaring fra Storebrand Livsforsikring. Her har hun bred erfaring blant annet innen produktregler, prising og reservering for pensjons- og forsikringsprodukter. Siden 2008 har hun arbeidet med regnskapsrapportering for Storebrand Livsforsikring. Hun har vært sentral i IFRS 17 prosjektet siden oppstarten. Gunn er engasjert som frivillig i Den Norske Aktuarforening, hvor hun blant annet representerer foreningen i Insurance Accounting Committee i International Actuarial Association og er styremedlem i Actuarial Association of Europe.

Roy Tilley

Roy Tilley

Roy har en Mastergrad i Finansiell Økonomi fra NTNU. Roy har jobbet som finansanalytiker i Arctic Securities siden 2015 der han sammen med en kollega har ansvar for finanssektoren. De dekker per i dag 24 selskaper i Norden innenfor bank, forsikring og inkasso. Tidligere jobbet i SpareBank 1 Gruppen, der han først begynte i et toårig traineeprogram før han gikk over i ulike stillinger innenfor strategi, analyse og forretningsutvikling.

Mikkel Jarbøl

Mikkel Jarbøl

Mikkel har 30 års erfaring fra det danske pensjons- og forsikringsmarkedet blant annet som Vice President, CRO og sjefaktuar i Skandia Danmark og 4 år som CEO for Norli Pension. Mikkel har bred erfaring innen pensjon og har blant annet hatt ansvar for implementering av Solvens II i Skandia Danmark, og før det for oppbygning av risikostyring under Solvens II. Som sjefaktuar har Mikkel hatt ansvar for avsetningene i mere enn 15 år. Han har jobbet med både prissetning, produktutvikling og lønnsomhet for både spar- og risiko-produkter innen livsforsikring - hands on og som sjefaktuar. Mikkel har dessuten mere enn 15 års erfaring med regnskapsføring innen pensjon og forsikring.

Dr. Maximillian Happacher

Dr. Maximillian Happacher

Maximillian holds a PhD (Dr.) in Mathematical Statistics at the University of Augsburg. Maximillian is a member of the Board of ERGO International AG and the Head of Global Life and has previously held varoius sentior positions at Alliaz SE, most recently as Member of the Executive Board of Allianz Pensionkasse AG.

Sted

Webinar

Bestilling

Bestilling er stengt!