Julemøte i Den Norske Aktuarforening

Julemøte i Den Norske Aktuarforening

torsdag 24.11.2022 18:00-23:59

Julemøte i Den Norske Aktuarforening

Agenda

  1. Referat fra medlemsmøte 20. oktober
  2. Søknad om medlemskap
    • Eirik Lødøen Halsteinslid
    • Erik Martinez Jensen
    • Joël Fomete Tankmo
  3. Meddelelser
  4. Eventuelt

Foredrag: Å ta livet av dødenSigrid Bratlie

Forventet levealder har nesten doblet seg det siste århundret. Likevel finnes det i dag en absolutt grense for hvor lenge det er mulig å leve. Men forskere får stadig mer kunnskap om hva som skjer i en kropp når vi eldes, og selskaper som Google satser milliarder og ansetter noen av verdens klokeste hoder for å finne måter å bremse eller stanse aldringsprosessen på. Det er mange ulike strategier, fra enkle livsstilstiltak til avansert bioteknologi.

Hva skjer om vi lykkes med å radikalt forlenge levealderen? Hvilke samfunnsmessige konsekvenser vil det få? Enkelte vil mene at aldring er en sykdom som bryter ned kroppen, noe vi må finne en kur mot og forhindre. Andre mener at aldring og vissheten om at vi skal dø er en sentral del av hva det vil si å være menneske, og som vi bør akseptere. 

Refleksjoner rundt de store spørsmålene – hvor lenge vil du leve? Hvordan skal vi opprettholde velferdsstaten dersom vi får en eldretsunami? Vil det være bærekraftig for kloden? Tør du love evig troskap til et annet menneske i århundrer? Og hva skal du bruke all tiden til?

Sigrid Bratlie følger utviklingen innen bioteknologi tett, og er en av landets mest kunnskapsrike personer på feltet. Hennes spesialitet er å gjøre komplisert stoff om biologi og bioteknologi forståelig og underholdende for alle – fra akademikere og byråkrater til skoleelever og mannen i gata.

Etter møtet blir det tradisjonell julemiddag og julenøtter med premiering.

 

Julenøtter

Det jobbes iherdig med årets matematiske julenøtter.

 

Påmelding

Bindende påmelding til møtet innen 16. november kl. 10.00. Det er begrenset plass i Videnskaps-Akademiet, så «først til mølla» - prinsippet vil gjelde.

Pris kr. 400.

Møtet gir 1 etterutdanningspoeng.

 Sigrid Bratlie

Sigrid Bratlie

Sigrid er utdannet molekylærbiolog ved University of Glasgow og Imperial College London i Storbritannia. Hun har en PhD fra Institutt for kreftforskning ved Radiumhospitalet, et arbeid som ble tildelt H.M Kongens Gullmedalje i 2015.

De neste fire årene jobbet hun som seniorrådgiver i Bioteknologirådet, før hun begynte i sine nåværende stillinger som spesialrådgiver om bioteknologi for hhv Kreftforeningen og Norsk Landbrukssamvirke. I tillegg har hun en privat virksomhet der hun driver generell populærvitenskapelig formidling, gjennom blant annet foredrag og bokskriving. 

Sigrid er profilert i media, blant annet som forfatter av populærvitenskapelige artikler og kronikker, som kilde i journalistiske saker om bioteknologi, og som gjest i radio og TV.  Blant annet er hun «fast» paneldeltaker i Abels tårn på NRK P2/ NRK 2, og har vært gjest i ulike programmer som Newton, Viten og Vilje, Evig Ung, Dagsnytt 18, Ekko, Norgesglasset, Nyhetsettermiddag og God Morgen Norge.

Sigrids første bok, om bioteknologi og mennesker, ble utgitt i 2020 på Kagge Forlag.

Sted

Norske Videnskaps-Akademi

Drammensveien 78, 0271 Oslo, Norway