Medlemsmøte i Den Norske Aktuarforening, torsdag 17. mars

Medlemsmøte i Den Norske Aktuarforening, torsdag 17. mars

torsdag 17.03.2022 16:30-21:00

Vi inviterer til medlemsmøte i DNBs lokaler i Oslo torsdag 17. mars

Påmeldingsfrist: tirsdag 8. mars kl. 12.00 

 

Kake/frukt og mingling kl 16:30-17:00

Medlemsmøte og foredrag 17:00-18:30

Middag 18:30-21:00

  

Agenda

 1. Referat fra medlemsmøte 25. november 2021
 2. Søknad om medlemskap
  • Benedikte Evensen
  • Daniel Christensen
  • Lisa Li
  • Iben Cathrine Simonsen
 3. Internasjonalt kvalifisert medlem
  • Tobias Abrahamsen
 4. Meddelelser
 1. Vedtak om at følgende europeiske aktuarstandarder blir veiledende standarder for Den Norske Aktuarforening:
 • ESAP 1: General Actuarial Practice – issued 3 October 2014
 • ESAP 2: Actuarial Function Report under Directive 2009/138/EC (Solvency II) – issued 4 February 2016
 • ESAP 3: Actuarial practice in relation to the ORSA process under Solvency II – issued 2 August 2017

Gruppe for aktuarstandarder gir en innføring i standardene på medlemsmøtet, og notat om standardene kan laste ned etter innlogging

 1. Forslag til vedtektsendring §4 – 1. avsnitt:

Foreningen skal ha fagkomiteer som skal støtte styret i arbeidet med å planlegge og gjennomføre foreningens faglige aktiviteter, herunder etterutdanning. Fagkomiteene bør inndeles etter fagområdene liv/pensjon, skade, finans/risikostyring og data science. Fagkomiteenes medlemmer oppnevnes av styret.

Notat om forslag til vedtektsendring kan laste ned etter innlogging.

Endring av vedtekter må vedtas med minst 2/3 flertall i to påfølgende medlemsmøter. 

 1. Eventuelt

Foredrag: Bærekraft i forsikringsbransjen – trender, erfaringer og refleksjoner ved Nicolai Georg Cappelen - Partner, KPMG Norway

Nicolai Georg Cappelen

Nicolai Georg Cappelen

Klimarisiko og bærekraft har de siste årene blitt et høyaktuelt tema for forsikringsbransjen. Forsikringsforetakene påvirkes både av fysisk klimarisiko og overgangsrisiko, samt risiko knyttet til sosiale og eierstyringsmessige forhold. Dette har både tilsynsmyndigheter og lovgivere startet å sette på agendaen, og de krever allerede nå – og i økende grad framover, at forsikringsforetakene forstår og håndterer denne risikoen.

I foredraget beskrives de regulatoriske kravene som blir stilt, og hva dette betyr for forsikringsselskapene i praksis. Trender og status for forsikringsforetakenes arbeid vil også bli gjennomgått med et fokus på hvordan dette vil forventes å utvikle seg framover.

Avslutningsvis vil KPMG gjennomgå refleksjoner de har gjort seg i arbeidet med forsikringsforetakene så langt, og forklare hva de typiske utfordringene i arbeidet med klimarisiko og bærekraft er og hvilke muligheter som kan oppstå.

Sted

DnB

Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo, Norway

Bestilling

Bestilling er stengt!