Medlemsmøte i Den Norske Aktuarforening

Medlemsmøte i Den Norske Aktuarforening

torsdag 19.10.2023 16:30-22:00

Vi inviterer til medlemsmøte i DNBs lokaler i Oslo torsdag 19. oktober

Hold av dato

Gro Forsdal Helvik

Gro Forsdal Helvik, Advokat/ Partner Deloitte Advokatfirma AS

Gro leder arbeidsrettsavdelingen i Deloitte Advokatfirma og er spesialisert innenfor privat og offentlig pensjon. Hun har i mer enn 20 år levert pensjonsrådgivning til både private og offentlige kunder knyttet til individuelle og kollektive pensjonsavtaler, AFP, SPK og folketrygden. Hun bistår regelmessig sine kunder med rådgivning knyttet til pensjonsordninger i forbindelse med endringer, omorganiseringer og virksomhetsoverdragelser både i privat og offentlig sektor.

Gro har i hele sin yrkesaktive karriere vært rådgiver til norske og internasjonale kunder som i utstrakt grad innebærer en kombinasjon mellom arbeidsrett, pensjonsrett og skatterett.

Nikolai Nitschke Smith

Nikolai Nitschke Smith, Adv.flm/ Director Deloitte Advokatfirma AS

Nikolai er spesialisert innenfor internasjonal beskatning, trygd og lønnsrapportering for norske og internasjonale selskaper, og har mange års erfaring med skatterådgivning knyttet til norske og utenlandske incentivordninger og pensjonsordninger.

Nikolai har over 15 års erfaring som  skatterådgiver, der han arbeidet to og et halvt år i Skatteetaten ved Oslo Skattekontor, før han begynte i Deloitte i 2007.

Nikolai er i kjerneteamet til Deloitte Advokatfirma som har inngående innsikt i Torvik-utvalgets innstilling til skattereform.

Sted

DnB

Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo, Norway