VIDEOOVERFØRING BERGEN: Medlemsmøte i Den Norske Aktuarforening, torsdag 23. mai

VIDEOOVERFØRING BERGEN: Medlemsmøte i Den Norske Aktuarforening, torsdag 23. mai

torsdag 23.05.2024 16:30-22:00

Vi inviterer til medlemsmøte i DNBs lokaler i Oslo torsdag 23. mai

Påmeldingsfrist: tirsdag 21. mai kl. 12.00 

Kake/frukt og mingling kl 16:30-17:00

Medlemsmøte og faglig tema 17:00-18:30

Middag 18:30-22:00

 

Agenda

  1. Referat fra medlemsmøte 11. april 2024
  2. Meddelelser
  3. Søknader om medlemskap
  4. CERA – foredrag ved Arne Eyland
  5. Eventuelt

Foredrag:

Krig, geopolitikk og risikovurderinger i stormaktsrivaliseringens æra

ved Cecilie Hellestveit, Det norske Folkerettsinstituttet

 

Cecilie Hellestveit

Cecilie Hellestveit

Cecilie Hellestveit er konflikt- og folkerettsforsker, tilkytttet Folkerettsinstituttet og spesialrådgiver ved NIM (Norges institusjon for menneskerettigheter). Hun er utdannet jurist og samfunnsviter med doktograd i krigens folkerett fra juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Hellestveit har studert og arbeidet i Midtøsten, USA, Russland, Frankrike og Tyskland. Hun har vært tilknyttet en rekke forskningsinstitusjoner i Norge (PRIO, SMR / UIO, NUPI, IKOS, ILPI) og i utlandet ( bl.a Max-Planck Institute for ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht i Heidelberg, Atlantic Council i Washington, juridisk fakultet ved Hebrew University i Jerusalem). Hellestveit snakker russisk, arabisk, spansk, fransk og noe tysk og hebraisk. Hun har også arbeidet for forsvaret.

Cecilie Hellestveit har vært medlem av oljefondets Etikkråd siden 2015 og er siden 2021 leder av Forsvarsdepartementets dekorasjonsråd. Hun har skrevet flere bøker om krig og folkerett, og om geopolitikk og krigene i Midtøsten og Ukraina. Hellestveit ferdigstiller nå "Håndbok for de slue" på Universitetsforlaget, en lærebok om hybride virkemidler i internasjonal politikk. Hun er også fast spaltist i Dag og Tid og Morgenbladet. Hellestveit har i 2023 og 2024 vært utnevnt av 45 stater under OSSEs Moskva-mekanismer som uavhengig internasjonal ekspert for å levere rapporter om Russlands krigføring i Ukraina. 

Arne Eyland

Arne Eyland

Arne Eyland har 30 års variert erfaring som aktuarkonsulent i skadeforsikring, hvorav 25 år som selvstendig aktuarkonsulent. Fra 1. april 2024 er han 100% ansatt som aktuarkonsulent i Gabler Risk Management AS. Han gjennomgikk CERA-programmet i 2021 og 2022. Han har hatt en rekke verv i Den Norske Aktuarforening, bl.a. som Administrasjonssekretær 2006 – 09.

Sted

DNB sine lokaler i Solheimsviken

Solheimsgaten 7c, 5058 Bergen, Norge