Et forbedret pensjonssystem

Et forbedret pensjonssystem

mandag 05.02.24 Skrevet av Qingsheng Dong

Aktuarforeningen var på stortinget i forbindelse med høring stortingsmelding nr. 6 ((2023-2024) «Et forbedret pensjonssystem med styrket sosial profil»

Regjeringen har laget en stortingsmelding som oppfølging av NOU 2002:7 «Et forbedret pensjonssystem».

Dette er stortingsmelding nr. 6 ((2023-2024) «Et forbedret pensjonssystem med styrket sosial profil».

Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget hadde høring på stortingsmeldingen 18. januar 2024, og leder av DNA, Trond Killi, og leder av fagkomite liv og pensjon, Sissel Rødevand, stilte for foreningen.

De redegjorde for foreningens syn på forslagene i stortingsmeldingen, som blant annet:

  • Støtte til de tre hovedforslagene om å innføre normalder, forbedre alderspensjonen for uføre og forbedre minstepensjonen
  • Behovet for en mer helhetlig vurdering av alle pensjoner i fremtidige vurderinger, ta med AFP, ta med offentlig og privat tjenestepensjon, og ta med privat pensjonssparing
  • Behovet for bedre informasjon om pensjon i Norge, herunder få med AFP

Notatet som ble levert komiteen kan lese her.