Høringsuttalelse om forskrifter til egen pensjonskonto

Høringsuttalelse om forskrifter til egen pensjonskonto

torsdag 02.07.20 Skrevet av Anders Daasvand Sleire

Finansdepartementet sendte 8. mai 2020 på høring utkast til forskrifter til lovreglene om egen pensjonskonto. Høringsfristen er 3. august 2020.

Når det gjelder egen pensjonskonto så har foreningen etablert en egen ekspertgruppe som følger dette arbeidet. Foreningen har tidligere sendt direkte innspill til Finansdepartementet, og deltok også på innspillsmøte i januar om egen pensjonskonto i Finansdepartementet.

En stor takk til ekspertgruppen/høringsgruppen som ledes av Sissel Rødevand og med følgende eksperter: Helene Bjørkholt, Martin Lerudjordet og Erling Falk. Gruppen rapporterer til nestleder Stig Harry Olsen og fagkomité Liv/Pensjon ved Hans Michael Øvergaard.

Du finner høringsuttalelsen her