Høring fra EIOPA: Prinsipp og metode for stresstesting av pensjonsforetak

Høring fra EIOPA: Prinsipp og metode for stresstesting av pensjonsforetak

tirsdag 31.08.21 Skrevet av Anders Daasvand Sleire

EIOPA har publisert høringsnotat om prinsipper og metoder for stresstesting av pensjonsforetak

Den europeiske forsikrings- og pensjonsmyndigheten (EIOPA) publiserte 22. juni 2021 en høring der det bes om innspill til et metodeverk for stresstest av pensjonsforetak som tilbyr tjenestepensjon. Høringsfristen er 22. september 2021.

 

https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/horinger/2021/horing-fra-eiopa-prinsipp-og-metode-for-stresstesting-av-pensjonsforetak/

 

Intern frist i foreningen settes til 15.09.2021. Forslag og innspill  sendes til leder Fagkomite Liv og Pensjon Hans Michael Øvergaard på hans.michael.overgaard@klp.no