Fagkomite Liv/Pensjon ber innspill til høringer

Fagkomite Liv/Pensjon ber innspill til høringer

fredag 12.08.22 Skrevet av Qingsheng Dong

Fagkomite Liv/Pensjon ber innspill til høringerer med følgende frister

Tittel/lenke

Frist høring/innspill

Tidsfrist for innspill

Høring - forslag om permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger (videreføring av midlertidige lovregler)

 

28.10.2022

Innspill til Sissel innen 01.10.2022.

 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-fjerning-av-minstegrense-for-rett-til-medlemskap-i-statens-pensjonskasse-og-enkelte-andre-lover/id2921952/

 

30.09.2022

Innspill sendes til Sissel innen 01.09.2022.

 

Pensjonskonto for hybrid tjenestepensjon (brev må legges ved)

23.09.2022

Innspill sendes Sisse innen 01.09.2022.