Høringsuttalelse på NOU 2022:20 Et helhetlig skattesystem

Høringsuttalelse på NOU 2022:20 Et helhetlig skattesystem

torsdag 13.04.23 Skrevet av Qingsheng Dong

Den Norske Aktuarforeningen har avgitt høringsuttalelse på NOU 2022:20 Et helhetlig skattesystem.

Høringsgruppen har bestått av Stig Harry Olsen, Erik Falk, Øystein Dahl og Sissel Rødevand.

Høringsuttalelsen konsentrer seg om kommentarer knyttet til foreslåtte skatteregler som gjelder pensjon og pensjonister.

Hovedbudskapet er at skatteregler og pensjon må ses i sammenheng, og ikke hver for seg. Det er viktig med forutsigbare skatteregler for å ha en god pensjonsplanlegging.

Høringsuttalelsen kan lese her