Høring - forskrifter om egen pensjonskonto

Høring - forskrifter om egen pensjonskonto

onsdag 13.05.20 Skrevet av Anders Daasvand Sleire

Finansdepartementet har 8. mai 2020 sendt på høring utkast til forskrifter til lovreglene om egen pensjonskonto

Finansdepartementet har 8. mai 2020 sendt på høring utkast til forskrifter til lovreglene om egen pensjonskonto. Høringsfristen er 3. august 2020.

Forslaget kan i sin helhet finnes her. Dette er en viktig høring for foreningen.  

Når det gjelder egen pensjonskonto så har foreningen etablert en egen ekspertgruppe som følger dette arbeidet. Foreningen har tidligere sendt direkte innspill til Finansdepartementet, og deltok også på innspillsmøte i januar om egen pensjonskonto i Finansdepartementet.

Ekspertgruppen/høringsgruppen ledes av Sissel Rødevand og med følgende eksperter: Helene Bjørkholt, Martin Lerudjordet og Erling Falk. Gruppen rapporterer til nestleder Stig Harry Olsen og fagkomité Liv/Pensjon ved Hans Michael Øvergaard.

Fristen for å levere kommentarer fra medlemmene er 22. juni 2020. Innspill sendes til Sissel Rødevand, sissel.rodevand@actecan.no.