Ole- Petter Bård Anstensrud – første medlem kvalifisert som CERA

Ole- Petter Bård Anstensrud – første medlem kvalifisert som CERA

onsdag 20.10.21 Skrevet av Anders Daasvand Sleire

Første Certified Enterprise Risk Actuary i DNA

Vi har gleden av å meddele at Ole-Petter Bård Anstensrud er første medlem kvalifisert som CERA (Certified Enterprise Risk Actuary).  CERA er en internasjonal kvalifisering for aktuarene innen risikostyring. CERA-sertifisering foregår i regi av European Actuarial Academy i samarbeid med den tyske aktuarforening DAV. Opptaket krever medlemskap i Den Norske Aktuarforening med internasjonal kvalifikasjon. Med tildelingen av tittelen CERA bekrefter Den norske Aktuarforeningen at kandidaten har omfattende kunnskaper og ferdigheter innen helhetlig risikostyring i henhold til CERA Global traktaten. Vi gratulerer og ønsker lykke til! CERA Global Association - CERA Global Association.