Endringer i Regnskapsstandard-gruppen

Endringer i Regnskapsstandard-gruppen

onsdag 06.07.22 Skrevet av Qingsheng Dong

Endringer i Regnskapsstandard-gruppen - pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser i foretaksregnskaper

Aktuarforeningen har en Regnskapsstandard-gruppe som jobber med aktuarielle problemstillinger knyttet til pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser i foretaksregnskaper. Gruppen rapporterer til fagkomite liv og pensjon. Norsk RegnSkapsstiftelse (NRS) utarbeider regnskapsstandarder for regnskapsføring av pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser. Stiftelsen har et eget fagutvalg (Fagutvalg pensjoner) som arbeider med standarden og veiledninger til standarden. Standardene og veiledningene gjelder både offentlige og private pensjonsordninger. Aktuarforeningen er representert i dette fagutvalget, og belyser aktuarielle problemstillinger og ved tolkning av pensjonsprodukter.’


Styret har nettopp oppdatert gruppens mandat. Gruppen ledes av Ellen Wettre-JohnsenOslo Pensjonsforsikring, og hun er foreningens representant i Fagutvalg pensjoner (NRS). Hun er også medlem av fagkomite liv og pensjon, og representerer foreningen i International Actuarial Association Pensions Accounting Committee. Øvrige medlemmer er Henrik Paulov HammerGabler AS (også medlem av fagkomite liv og pensjon), Inge MyrsethKLP (ny), Cecilie Sjuls NygårdStatens pensjonskasse (SPK)Johann Despriee, PKH og Hahn Ngo, Storebrand.