Forsikringsbransjen inviteres til spennende masteroppgaver UiO

Forsikringsbransjen inviteres til spennende masteroppgaver UiO

torsdag 10.03.22 Skrevet av Qingsheng Dong

Masterstudenter innen aktuarfag ved Matematisk institutt, UiO, vil gjerne ha samarbeid med forsikringsbransjen i sin masteroppgave

Masterstudenter innen aktuarfag ved Matematisk institutt, UiO, vil gjerne ha samarbeid med forsikringsbransjen i sin masteroppgave.

Dette er en strålende mulighet til å bli bedre kjent med aktuarstudenter som straks skal utdanne seg som aktuarer og en fin overgang fra universitetet til næringslivet. Våre dyktige studenter er skolerte i statistikk, matematikk og databeregninger, samt kunnskaper i forsikring og økonomi. Har dere noe spennende problemstilling som krever litt avanserte metoder innen aktuarmatematikk og statistikk, har dere nå en god sjanse til å samarbeide med UiO og følge opp studenten sammen med en veileder på instituttet.

Studentene søker vanligvis veileder i starten av skoleåret. Det kan være kort (ett semester) eller lang oppgave (ett år).

Vi håper på mange spennende prosjekter fra dere som våre studenter kan arbeide med. Ta gjerne kontakt med Frank Proske (proske@math.uio.no), David Banos (davidru@math.uio.no).