Gunn Albertsen nominert til Executive Committee i  IAA

Gunn Albertsen nominert til Executive Committee i IAA

mandag 12.09.22 Skrevet av Qingsheng Dong

Gunn Albertsen nominert til Executive Committee i International Actuarial Association (IAA) fra 1. januar 2023

Vi vil gratulere tidligere leder Gunn Albertsen som er nominert til Executive Committee i IAA fra 1. januar 2023. Vervet har en varighet på fire år.

Gunn har lagt ned et betydelig frivillig arbeid gjennom mange år for Den Norske Aktuarforening, og har også de siste tre år vært medlem av styret i Actuarial Association of Europe, med spesielt ansvar for kommunikasjon. Vi er svært fornøyde med at Gunn nå påtar seg nye utfordringer med å utvikle aktuarprofesjonen internasjonalt gjennom denne komiteen. Komiteen legger strategien for IAA og operasjonaliserer denne, og har mange likhetstrekk med styrearbeid.  

Gunn arbeider som aktuar i Storebrand.

IAA Council skal stemme over nominasjonene i sitt neste hybride møte 16. oktober 2022 i Montreal, Quebec.