Tidligere leder Aktuar Lars Austin fyller 80 år 8. august 2022

Tidligere leder Aktuar Lars Austin fyller 80 år 8. august 2022

mandag 08.08.22 Skrevet av Qingsheng Dong

Den Norske Aktuarforening gratulerer tidligere leder og aktuar Lars Austin med 80 års-dagen! Lars har gjort en flott innsats for foreningen, først som styremedlem allerede i 1975-1978, og senere som nestleder / leder i perioden 1989-1995.  Gaven ble personlig overrakt på familiens hytte på Gålå i Gudbrandsdalen, med hyggelig møte med jubilanten og hans ektefelle Anne Marie, hvor det ble tid til å mimre om foreningens stolte historie.  Lars har 20 års fartstid i konsernledelsen i Gjensidige Forsikring / Gjensidige NOR. Han avsluttet sin karriere som konsernsjef årsskiftet 2002 til 2003. Han har også  vært styreformann i Norsk Brannvern Forening og styreleder i Skadeforebyggende Forum.