Ny fagkomité Data Science

Ny fagkomité Data Science

fredag 04.06.21 Skrevet av Anders Daasvand Sleire

Aktuarforeningen etablerer ny fagkomité Data Science. Foreningen skal gjennom fagkomité Data Science jobbe for å sikre relevant ny innsikt og tydeliggjøre aktuarenes verdi som svært sterke innen matematikk/statistikk og på domenekunnskapssiden innen pensjon og forsikring. Komiteen skal også jobbe for å løfte nivået innen programmering hos medlemmene. Slik kan aktuarene være mer aktive i utviklingsarbeid innen Data Science. Vi er svært glade for at følgende har takket ja til å være med i fagkomiteen: