Jens Christian Wahl nytt medlem i Utdanningskomiteen

Jens Christian Wahl nytt medlem i Utdanningskomiteen

mandag 09.05.22 Skrevet av Qingsheng Dong

Jens Christian Wahl nytt medlem i Utdanningskomiteen

Styret har gleden av å fortelle at Jens Christian Wahl har blitt nytt medlem av Utdanningskomiteen. Jens Christian Wahl ble uteksaminert med aktuarkompetanse ved Universitetet i Bergen sommeren 2018 og har siden jobbet som forsker hos Norsk Regnesentral. Han jobber hovedsakelig med statistiske problemstillinger knyttet til forsikring, finans og energimarkeder. Han fikk Aktuarprisen for 2019.